Hoera is weer lente.

Het mooie weer van vandaag nodigde echt uit om naar buiten te gaan. Dat deden we ook massaal.

In Dierenpark Amersfoort zagen we dat de dieren er net zo over dachten.

Monument stadsbron op de hof.

stadsbron hof amersfoortHet plan om de de stadsput op de Hof in Amersfoort te voorzien van een monument doet nogal wat stof opwaaien. Ook mij houdt dat bezig maar dan vooral doordat de initiatiefnemers geen beroemde amersfoorters wisten te nomineren. Dus wil men kiezen voor hedendaagse amersfoorters, gewone mensen zoals je die tegenkomt op de Hof.

Eigenlijk vind ik het teveel eer dat onze generatie een monument krijgt op een plek die vele eeuwen voor generaties amersfoorters zo belangrijk was. Kunnen we dan werkelijk geen amersfoorters vinden die hebben gebouwd aan onze prachtige stad. Ik denk van wel.en zal er een aantal nomineren.

Water

Bij de stadsput of de stadsbron denk ik al gauw aan een relatie met water. Welke relatie hadden amersfoorters eigenlijk met water?

Heel vroeg, al ergens in het jaar 1000, moeten mensen besloten hebben zich blijvend te vestigen bij een foirde (=doorwaadbare plaats), in een ame (=natuurlijk water). Omdat ze verder niet beschreven zijn stel ik me eenvoudige mensen als boeren en handelaren voor die deze plek om puur praktische redenen hebben gekozen. Zo legden ze de basis voor onze mooi stad en kunnen we ze dus beschouwen als de eerste amersfoorters. In de eeuwen daarna graaft men grachten voor de verdediging. Men ontwatert de drassige gronden om bewoonbaar gebied te winnen. Men verlegt en verdiept waterwegen voor de handel. En om die handel nog beter te kunnen doen graaft men zelf nieuwe waterwegen. Zo ontstaat er een ommuurde en door grachten omgeven stad met een haven net voor de Koppelpoort waar zo vanaf 1555,handelsschepen aan kunnen leggen.

Bier

In de stad ontstaan bierbrouwerijen. het vakmanschap van de amersfoortse brouwers en de goede kwaliteit van het amersfoortse water zorgt voor een prima amersfoorts bier.Opvallend daarbij is dat het water daarvoor gewoon uit de stadsgrachten werd gehaald. Eeuwenlang wordt het bier geëxporteerd tot ver in de omgeving. Op het hoogtepunt was amersfoort in omvang de vierde bierproducent van Nederland.

Wol en Vilt.

Bij de Koppelpoort verrijst een volmolen. Het voetenwerk van de volder wordt met behulp van waterkracht gemechaniseerd. wordt met behulp van waterkracht wol vervilt tot een grof wollen laken. Het vollen, wol vervilten tot een stevige waterdichte stof, was zwaar werk dat omdat bij het procédé ook urine werd gebruikt, in een stinkende omgeving werd uitgevoerd. Het zal geen toeval zijn dat deze molen aan de zijde van de stad stond waar de Eem de stad weer verlaat.

Blekerijen

Vanaf de oostkant van de stad komt het schone water van de Veluwe naar de stad toe. Hier ontstaan de blekerijen. Het linnengoed werd op groene velden gelegd en besprenkeld met schoon water. Onder invloed van zonlicht werd de was weer mooi wit.

De Nominatie

Natuurlijk hebben de amersfoorters het water ook gebruikt bij de landbouw en veeteelt. Ook is er natuurlijk water gebruikt bij de vele huishoudelijke taken. En de latere industrie heeft dankbaar gebruik heeft gemaakt van de goede kwaliteit van het water hier. Maar ik denk dat ik genoeg amersfoorters heb gevonden die een monument verdienen op zo’n prominente plaats in de stad. Ik nomineer de onbekenden die zich vestigden aan een natuurlijk water, de graver van de grachtenen waterwegen, de schipper, de brouwer, de volder en de bleker. Misschien in hun tijd eenvoudige mannen en vrouwen die naamloos de geschiedenis in zijn gegaan. In retrospectief echter stoere werkers die met hun werk het formidabele fundament hebben gelegd waarop onze prachtige stad nu staat en die hun monument meer dan verdienen.